Woonboot Magazine no 6 December 2015

Einde van een legende? Mooi niet!Woonboot Magazine nummer 6 2015
Einde verhaal, dacht Ciska de Ruiter, toen ze op inspectie ging om de restauratie van de Zwerver eens van dichtbij te aanschouwen en een onttakelde schroothoop aantrof. Maar de veerkracht van Stichting
De Zwerver is groot…

Tekst en foto’s: Ciska de Ruiter. Lees het hele artikel in Woonboot Magazine no 6 December 2015.
Bestellen
(digitale versie) kan hier.

Havenwezen Groningen
Hoogseizoen in Groningen: vierenzeventig bewegende bruggen, vierhonderd brugbewegingen per dag, twintig drukke brugwachters, drie bomvolle stadshavens, festivals, aanmerende charters. Hoe doen ze het?
Havenmeester Anton Drost legt het uit.

Tekst en foto’s: Frans Nuberg. Lees het hele artikel in Woonboot Magazine no 6 December 2015
Bestellen (digitale versie) kan hier.

Leven als God in Frankrijk, België en Nederland
In het halfduister kwam ze aanglijden over de Woudsender Rakken. Onhoorbaar, sierlijk en met een
alledaags gemak. Een schitterende verschijning. Door de ramen in de romp een zacht, warm licht. En toch klopte er iets niet…

Tekst en foto’s: Frans Nuberg. Lees het hele artikel in Woonboot Magazine no 6 December 2015
Bestellen (digitale versie) kan hier.

MILIEU&TECHNIEK: Warmtehuishouding in beeld brengen
In het oktobernummer hebben we iets verteld over de rapportage die de bootbewoners in de Amsterdamse Houthaven hebben laten doen, over
verduurzaming en het gebruik van infrarood beelden als diagnostisch gereedschap.

Tekst en foto’s: Dave Schmalz. Lees het hele artikel in Woonboot Magazine no 6 December 2015
Bestellen (digitale versie) kan hier.

JURIDISCH BEKEKEN: Via internetconsultatie de WABO weer terug naar af
In vorige nummers van Woonboot Magazine werd u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op juridisch gebied nadat de Raad van State op 16 april 2014 had bepaald dat woonschepen onder de WABO ( Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht )vielen en daarmee ook dienden te voldoen aan het bouwbesluit. Snel daarna schreef minister Blok een brief aan de Tweede Kamer dat de gevolgen van die uitspraak zeer ongewenst waren omdat dan alle woonschepen, die immers niet konden voldoen aan het voor huizen geschreven bouwbesluit, illegaal zouden worden.Hij beloofde herstelwetgeving per eind 2014. Daarna kwam een ambtelijk overleg op gang onder de vlag van het ministerie van BiZa (Binnenlandse Zaken).
Tekst: Eric Blaauw. Lees het hele artikel in Woonboot Magazine no 6 December 2015
Bestellen (digitale versie) kan hier.

Spannende tijden! Hard tegen hard in Amsterdam
Bert van Rooijen verhaalde in vorige afleveringen van zijn actiefeuilleton over het ontstaan van de historische schippersacties in het Amsterdam van 1979. Lees over de apotheose in ‘Spannende tijden’, deel 4.
Tekst: Bert van Rooijen. Foto’s: Nationaal Archief. Lees het hele artikel in Woonboot Magazine no 6 December 2015
Bestellen (digitale versie) kan hier.

VERBOTING: Steiger onder water
In de vorige aflevering omschreef Dave een methode om het leven van houten steigerpalen te verlengen door beton te gebruiken. Zie hier hoe het met zijn poging deze methode in de praktijk toe te passen afliep.
Tekst en foto’s: Dave Schmalz. Lees het hele artikel in Woonboot Magazine no 6 December 2015
Bestellen (digitale versie) kan hier.