Watervisie 2040

 

Watervisie 2040

Rensiena
In het aprilnummer van 2016 besteedt Woonboot Magazine uitgebreid aandacht aan de
Amsterdamse Watervisie 2040. Terence Garnier ging praten met twee indieners van een
zienswijze te weten; Fred Lechner, scheepseigenaar van de Groninger tjalk ‘Rensiena’ (zie foto) op het
Amsterdamse Prinseneiland en met de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) bij monde van
voorzitter Max Noordhoek. Roy Berents, projectleider Watervisie gemeente Amsterdam gaat in op
de bezwaren en licht de Watervisie toe. Klik hier voor het hele artikel.

    Achtergrondinformatie:

  • In het februarinummer van Woonboot Magazine geeft Eric Blaauw zijn eerste indruk op Watervisie 2040. Klik hier voor het artikel:
  • Klik hier voor de zienswijze van de LWO
  • Klik hier voor de Watervisie 2040
  • Klik hier voor de website van Fred Lechner
  • Klik hier voor de vragen (en antwoorden) van Woonboot Magazine aan de gemeente Amsterdam

Hoe gaat het nu verder?
• Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, krijgt rond mei/juni 2016 een inhoudelijke reactie van de gemeente.
• Maart – mei 2016: schrijven definitieve Watervisie en nota van beantwoording op basis van zienswijzen & vaststelling in college van B&W
• Mei – juni 2016: behandeling en vaststelling definitieve Watervisie in de gemeenteraad