Vraag & Antwoord

Vraag:
Teleurgesteld na het lezen dat jullie er mee moesten stoppen met het magazine. Ben ik daarmee ook bang dat het me niet meer lukt om ergens de kleurenfoto’s op te vragen of een kopie daarvan, uit het magazine van augustus 2003. Ik ben eigenaar van een schip en helaas weet ik niets van het verleden van dit schip, enkel een slechte kopie uit jullie blad uit 2003, die ik ook heb ingelijst. Mocht iemand mij hieraan kunnen helpen, dan zou dat fantastisch zijn!

Antwoord: 
Beste schipper,
Goed nieuws! Binnenkort (in 2018) komen alle edities van Woonboot Magazine op de site van de LWO te staan. Je kunt ze daar inzien en downloaden en zo achter het (roemrijke) verleden van je schip komen.

Vraag:
Geachte redactie,
De Rabobank, monopolist in hypotheken voor woonbootbewoners, hanteert vanaf oktober 2016 een toeslag van 0.8% voor hypotheeknemers
die in woonboten wonen. Over dit verschijnsel heb ik uitvoerig met de Rabobank gecorrespondeerd en ook via het Kifid (klachteninstituut voor de financiële dienstverlening) opheldering gevraagd en protest aangetekend tegen deze discriminerende opslag. Tot op heden weinig
resultaat. Kan hierover een artikel worden gewijd en wie is bij de regering verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. woonboten?

Antwoord:
Beste,
Zoals u wellicht is opgevallen, verschijnt Woonboot Magazine al geruime tijd niet meer in verband met teruglopend aantal abonnees en
afnemende advertentie-inkomsten. De website leidt nog een sluimerend bestaan maar wij ontwikkelen geen redactionele activiteiten meer.
U kun zich voor het onderhavige probleem het beste melden bij de LWO.

Eigen beleid
Overigens is dit geen nieuw probleem en heeft dit al enige aandacht gehad in de Tweede Kamer waar minister Dijsselbloem als minister van
financiën en de minister van Wonen en Rijksdienst (toen Blok, nu Plasterk) hun zegje er over hebben gedaan. Grofweg kwam het er op neer
dat de bewindslieden dit niet kunnen veranderen omdat de banken private partijen zijn die hun eigen beleid mogen voeren.
Woonboten worden door de financiële dienstverleners al sinds mensenheugenis niet gelijk gewaardeerd als huizen en alle inspanningen
van oa. de LWO en een enkel Kamerlid hebben niet geleid tot verbetering van die situatie.

Rentelasten
Ik wil u er overigens op wijzen dat de rentelasten volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat het hogere percentage voor uw fiscale inkomen geen nadelige gevolgen heeft omdat de belastingdienst alle rentelasten op leningen voor de eigen woning (en ook de woonboot) accepteert onder de post hypotheekrente-aftrek.

Ik wens u succes met uw strijd want daar kunnen we als bootbewoners allemaal baat bij hebben.
Groet namens bestuur en voormalige redactie Woonbootmagazine.
Klaas