Nieuws

Rechter geeft woonbooteigenaar gelijk: geen boete van 50.000 euro voor toeristische verhuur

De gemeente mag een eigenaar van een woonboot aan de Brouwersgracht voorlopig geen dwangsom van 50.000 euro opleggen. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald. Lees verder.

Geen woonschepen in Eemskanaal, maar waar dan wel?

‘Er komen geen ligplaatsen voor woonboten in het Eemskanaal.’ Dat zegt het Woonschepen Comité Groningen (WCG) in een reactie op berichtgeving van RTV Noord. Lees verder.

Groep bewoners wil proefproces over woonschepen Noorderhaven

Vijftien eigenaren van woonschepen in de Noorderhaven in Groningen willen een proefproces afdwingen over hun ligplaatsen. Lees verder.

Woonschepen Comité: ‘Laat gemeente niet op je schip om vaarbaarheid te controleren’

De gemeente wil bij booteigenaren controleren of schepen in de Noorderhaven vaarbaar zijn of gemaakt kunnen worden. Het woonschepen comité roept booteigenaren op om niet mee te werken aan die inspecties. Lees verder.

Woonboten van bodem Maas naar grote hoogte in jaar tijd

Het contrast is groot, in de Paesplas in Gennep. Een jaar geleden lagen de woonboten daar op de bodem van de Maas, nu kunnen de bewoners over de dijk heen kijken, vanwege de hoge waterstand van de rivier. Lees verder.

Woonbootbewoners Ertveldplas vangen bot: ligplaats blijft illegaal

DEN BOSCH – Pogingen om de woonboten op de Ertveldplas te legaliseren leden woensdag schipbreuk in de Bossche gemeenteraad. Twee amendementen om de bewoners tegemoet te komen, kregen
onvoldoende stemmen. Lees verder.

Intrekking vergunning ligplaats verhindert heffing van roerende woon- en bedrijfsruimte belasting woonboot

Lees verder.

Laatste woonboot verdwijnt uit ‘waterstad’ Almelo

ALMELO – Almelo afficheert zich als ‘de Waterstad van Twente’, maar wil geen woonboten langs de kades: “De Almelose wateren zijn niet geschikt voor woonboten. Dat is uit onderzoek gebleken”, zegt wethouder
Financiën en Vastgoed Alex Langius (ChristenUnie). Lees verder.

Woonboten Ertveldplas Den Bosch dobberen tussen kolen en geiten

DEN BOSCH – Na jaren duwen en trekken, wikken en wegen is er nog geen zekerheid voor de
woonbootbewoners op de Ertveldplas. Lees verder.

College Eindhoven: woonboten moeten weg

De woonboten in het Eindhovense Beatrixkanaal moeten op termijn echt weg. Willen de eigenaren dat voorkomen, dan zullen ze naar de Raad van State moeten. Lees verder.

Woonboten moeten echt weg uit Maas-Waalkanaal

NIJMEGEN – De oproep van de raadsfractie van GroenLinks om toch te gaan kijken of de handhaving van acht woonboten in het Maas-Waalkanaal mogelijk is, is woensdagavond door een meerderheid van de
Nijmeegse raad afgewezen. Lees verder.

Woonboten uitgezonderd van Bouwbesluit

Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet meer aan alle eisen van het Bouwbesluit te voldoen die voor gewone huizen gelden. Lees verder.

“Gemeente maakt wonen op water voor student onmogelijk”

De gemeenteraadsfractie van Student en Stad zegt dat de gemeente het wonen op water voor studenten onmogelijk maakt. Lees verder.

Ontevredenheid over uitwerking opties woonboten Oostkanaaldijk

De recente brief van wethouder Bert Velthuis (SP) over de opties voor woonlocaties voor bewoners van de woonboten aan de Oostkanaaldijk stemt de meeste fracties ontevreden. Lees verder.

Zeeslagje in Diepenring Stad

Het woonschepencomité is tegen de gemeentelijke plannen 29 ligplaatsen voor schepen in de Diepenring te verwijderen. Lees verder.

Man legt schip in Houthaven bij buren langszij

De familie Roosen kocht de ligplaats van de buurman afgelopen zomer. Maar de buurman vertrok nooit. Inmiddels is de ruzie hoog opgelopen en wordt er gedreigd met handgranaten. Lees verder.

Gemeente maakt waarde woonschip voor woon- en bedrijfsruimtenbelasting aannemelijk

Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar van de gemeente Haarlem aannemelijk maakt dat het schip van X op de waardepeildatum 1 januari 2014 ten minste € 195.000 waard was. Lees verder.

Met woonschip varen als god in Frankrijk

Begin mei begonnen Henk Muis en Katheline Rotte met hun woonschip Jeanette aan een reis van een half jaar naar Frankrijk. Lees verder.

Geen tweede legesheffing mogelijk voor vergelijkbare bouwactiviteiten woonboot

Het Hof oordeelt dat nieuwe legesheffing niet mogelijk is omdat de aanvraag dezelfde bouwactiviteit betrof als de eerdere aanvraag. Lees verder.

Wel binnenhavengeld heffen, niet beheren of onderhouden

Een woonbooteigenaar maakte bezwaar tegen de aanslagen die hij van de gemeente kreeg voor het
gebruik van het havengebied…Lees verder.

Visieloos…

De Watervisie is een merkwaardig stuk dat wat betreft wonen op het water niet de titel “visie” verdient.
Er wordt bijna alleen maar ingezoomd op de Diepenring met slecht onderbouwde plannen, aldus het
Groninger Woonschepencomité. Lees verder.

30 Woonschepen verdwijnen uit Diepenring

Zo’n dertig woonschepen, tussen de Kijk in het Jatbrug en de Steentilbrug, zullen in de toekomst
verdwijnen. Dat is een van de onderdelen van de watervisie. Lees verder.

Wonen op een boot is populair

De vraag naar ligplaatsen voor woonboten in Vlaanderen overstijgt ruimschoots het aantal beschikbare
locaties. Lees verder.

Nijmegen wil woonboten naar Cuijk verplaatsen

De bewoners van de woonboten bij de Nijmeegse Oostkanaaldijk moeten volgend jaar verhuizen naar de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders de beste
oplossing. Lees verder.

Woonbootbewoners bedankt met bloemen

Ruim 5.000 woonbootbewoners genieten het hele jaar van de Amsterdamse grachten en zien aan hun
horizon veel rondvaartboten voorbij komen. Op 25 maart werden de bootbewoners in de bloemetjes gezet door de eigenaar van de rondvaartboten. Lees verder.

Historische schepen voeren actie om verdwijnen ligplaatsen

Vijfentwintig historische schepen voeren zondagmiddag over het IJ om te demonstreren tegen het
verdwijnen van ligplaatsen. Lees verder.

Gezocht: plaats voor woonboten

Er is een nijpend tekort aan plekken voor woonboten in Vlaanderen. En daar moet verandering in komen, vindt ook Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). Lees verder.

Twee woonboten Liewegje Haarlem niet op riool

Twee woonboten aan het Liewegje in Haarlem zijn nog steeds niet aangesloten op het riool. De gemeente sommeerde de eigenaren tien jaar geleden al dat het wel moest gebeuren… Lees verder.

Groen licht Raad van State voor verplaatsing woonboten

Op woensdag 8 maart heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep tegen het de bestemming voor extra woonboten aan de Starrevaart in het bestemmingsplan Leidschendam-Zuid. Lees verder.

Groene daken voor woonboten

Amsterdam- Aan de Bilderdijkkade hebben een aantal woonboten een groen dak gekregen met
zogenaamde sedumplantjes. De bedoeling is dat meer bewoners van woonboten hun dak vergroenen,
zodat er een ‘Kade van Smaragd’ gaat ontstaan. Lees verder.

Schippers bruine vloot protesteren wegens gebrek aan ligplaatsen tegen
Havenbedrijf Amsterdam

Henri van Dijk vaart al 10 jaar met zijn zeilklipper. ’s Zomers met toeristen langs de kustplaatsen van het IJsselmeer. Tijdens het winterreces dient Amsterdam als thuishaven maar volgens de schipper zal dat de komende winter anders gaan… Lees verder.
Zie ook het artikel ‘Amsterdamse Watervisie 2040’ in Woonboot Magazine no 2 April 2016.

‘Ze botsen tegen woonboten en rederijen maar toeteren’

De Prinsengracht krijgt éénrichtingsverkeer op het water; op de Wallen komt mogelijk een verbod op
pleziervaart. Bewoners strijden al jaren voor regels. Lees verder.

Zaltbommel moet menselijk gezicht tonen in woonbootkwestie

De gemeente Zaltbommel en woonbootbewoonster Helère Sturm moeten om de tafel om een oplossing voor de ligplaats van Sturm te vinden,” zei rechter en staatsraad van de Raad van State tijdens een
rechtszaak. Lees verder.

‘Sleepboot ervoor en de woonarken zijn weg’

Zo simpel kan de oplossing voor drie recreatiearken in het Ganzendiep zijn, zei de jurist van de gemeente Kampen in de rechtszaal. Hij reageerde op een al jaren slepende procedure rond drie woonarken die eerst legaal, maar later illegaal bleken. Lees verder.

Velsenaar krijgt van rechter geen legale ligplek in Zijkanaal B

Hoewel de gemeente Velsen bij het toekennen van een aantal ligplaatsen voor woonboten in Zijkanaal B fouten heeft gemaakt, hoeft zij IJmuidenaar Frenkel niet alsnog een plek in dat kanaal te gunnen.
Lees verder.

Mogelijk geld voor woonbootbewoners

Minister Schultz (Infrastructuur) bezocht de stuw zelf en ging langs bij woonbootbewoners in Nijmegen, die hun woning uit moesten na het ongeluk. Wellicht wordt voor de gedupeerden een speciaal schadefonds aangesproken.Lees verder.

Woonboten Nijmegen mogelijk nog weken onbewoonbaar

Bewoners van woonboten aan de Oostkanaaldijk verwachten dat ze nog wekenlang niet in hun schip
kunnen wonen. De schepen liggen scheef door het lage waterpeil, dat het gevolg is van een ongeluk op de Maas. Lees verder.

Bouwwerken bij woonboten in Maastricht: deel mag blijven staan

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft op 22 december 2016 beslist dat
de erfafscheidingen en brandstoftanks bij de woonboten in het Overlaatgebied in Maastricht voorlopig mogen blijven staan. De andere bouwwerken moeten worden verwijderd. Lees verder.

Meer rechtszekerheid voor eigenaren van woonboten

De Wet verduidelijking voorschriften woonboten is aangenomen door de Tweede Kamer. Aanleiding voor deze wet was een uitspraak van de Raad van State van 16 april 2014, die tot consequentie heeft dat woonboten als bouwwerk kunnen worden gezien in de zin van Woningwet en de Wabo. Lees verder.

Woonschepen Oude Houthaven blijven

Woonschepen met een tijdelijke ligplaats in de Oude Houthaven, mogen daar definitief blijven. Dat staat in de nieuwste startnotitie voor het bestemmingsplan Oude Houthaven, die vanavond wordt besproken in de bestuurscommissie van stadsdeel West. Lees verder.

Wonen op het water wint ontwerpprijs voor vluchtelingen

Voor een prijsvraag van de gemeente Amsterdam zijn studenten de afgelopen maanden druk geweest met het ontwerpen van een ‘community’ waar jongeren prettig kunnen samenleven met statushouders. De prijs ging naar het ontwerp ‘Hollands Welvaren’, een woonboot op Amsterdamse wateren. Lees verder.

Verduidelijking voorschriften woonboten

Plenair debat. Klik hier.
Zie ook: Amendement vervangen door motie op de site van Woonschepencomite Groningen.

Maatwerk voor woonboten Noordhollands Kanaal en Baansingel

Deze week heeft het college van Alkmaar ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan Noordhollands Kanaal. Dit bestemmingsplan regelt ligplaatsen en oevergebruik voor de woonboten in het kanaal en de Baansingel. Lees verder.

Londenaren vluchten naar woonboten

Steeds meer Londenaren kiezen voor een woonboot om de hoge huurprijzen te ontvluchten. Als ze om de twee weken verhuizen, is dat erg goedkoop. Lees verder.

Idyllisch wonen op een woonboot?

Wonen op een woonboot klinkt idyllisch toch? Genieten van het vrij leven en de sfeer van het leven op zee (zogenaamd dan).HOYT Architecten maakten het mogelijk om te leven in een prachtige woonboot.
Lees verder.

Stadsbestuur met bewoners woonschepen om de tafel

Raadsleden en het college gaan met woonbootbewoners om de tafel. Zij waren totaal overdonderd door het plan circa 30 woonschepen uit de Diepenring van Groningente halen. Het betreft vooral het deel tussen de Noorder- en de Oosterhaven. Lees verder.

Doek valt voor 14 woonboten in Beatrixkanaal Eindhoven

Het ziet er naar uit dat de veertien woonboten in het Eindhovense Beatrixkanaal hun langste tijd gehad hebben. De vraag is niet meer of ze daar weg moeten, maar wanneer ze zullen verdwijnen. Lees verder.

Reactie Woonschepen Comite Groningen (WCG) op ingrijpende ambities
wonen op water

Op 2 november 2016 heeft het college van b&w het ambitiedocument “Koersen op water” gepresenteerd. Het document wordt in uw commissie Ruimte en Wonen van 16 november besproken. Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat het Woonschepencomité Groningen (WCG) als bewonersorganisatie voor alle woonboten een aantal bedenkingen heeft bij de ambities van het college. Lees verder.

ING houdt voeten droog met woonboothypotheken

De Landelijke Woonboten Organisatie, die de belangen van duizenden woonbootbewoners behartigt, ziet nog geen kans om ING voor de rechter te dagen. Lees verder.

Scepsis bij woonbootbewoners en raadsleden over plannen Groninger
Diepenring

Het stadsbestuur wil kleine veertig woonboten uit de Diepenring halen en zo ruimte maken voor terrassen en aanlegsteigers. Lees verder.

Woonbootbewoners Eindhoven willen goed overgangsrecht

Het liefst zouden de bewoners van de dertien woonboten in het Eindhovense Beatrixkanaal willen dat hun boten een officiële status in het nieuwe bestemmingsplan krijgen. Maar dat zit er niet in…Lees verder.

Canadese woonboot spoelt aan op Iers strand

Een woonboot die gebouwd werd door een Canadese milieuactivist raakte deze zomer op drift. Twee maanden later, na een trip van 3000 kilometer over de Atlantische Oceaan, is het vaartuig aangespoeld aan de Ierse westkust. Lees verder.

Prijs groenstroken bij woonboten stijgt fors

Veel Leidse woonbootbewoners gebruiken de aangrenzende walkant als hun tuin en opslagplaats. Daar moet in álle gevallen voor worden betaald, zo heeft het stadsbestuur besloten. Lees verder.

Expo over vijftig jaar woonboten op de Ertveldplas Den Bosch

Het begon allemaal als een verbanningsoord voor illegale woonboten in Den Bosch. Nu vieren de
bewoners van de Ertveldplas dat dat inmiddels al vijftig jaar geleden is. En ze willen meedoen met de rest. Lees verder.

Flinke veegactie onder woonschepen Groninger Diepenring

Een groot aantal woonboten in de Groninger Diepenring verdwijnt. Het stadsbestuur wil af van oude,
verpauperde schepen en het aanzicht van het water flink verbeteren. Lees verder.

Arnhemse woonboten liggen weer droog

Een deel van de Arnhemse woonboten ligt vanwege het lage water op het droge. De waterstand (7,15
meter bij Lobith) is nog maar 90 centimeter boven de laagste stand ooit. Lees verder.

Waterwoonwijk op de Vecht

GroenLinks wil een waterwoonwijk op de Vecht, op de plaats waar nu nog de prostitutieboten liggen. ‘Het is een mooie kans om die prachtige plek, die nu zo desolaat is, een mooie bestemming te geven.‘ Lees verder.

Katwijk in beeld voor woonboten in Maas-Waalkanaal

De acht woonarken in het MaasWaalkanaal in Nijmegen- West kunnen mogelijk verplaatst worden naar een waterplas bij Katwijk in de gemeente Cuijk. De gemeente Cuijk is bereid hiervoor het bestemmingplan voor de Kraaijenbergse Plassen aan te passen. Lees verder.

Woonboten Maas-Waalkanaal kunnen daar niet legaal verblijven

De acht woonboten op het Maas-Waalkanaal die daar volgens het bestemmingsplan ten onrechte
verblijven kunnen daar niet alsnog legaal liggen. Lees verder.

Afval bestaat niet

Ondernemingen kunnen het verschil maken voor een groenere wereld, vindt Andrea van de Graaf. Dus zette ze voor Haarlemmermeer een groen energiebedrijf en investeringsfonds op. Lees verder.

Neem allemaal een woonboot

Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan, rijen modulaire woonarken vol samengestelde gezinnen op het water staan. Lees verder.

Alleen Rabobank biedt nog hypotheek voor woonboot

Vanaf deze maand kunnen kopers van een woonboot alleen nog bij Rabobank terecht voor een hypotheek. Bemiddeling van ministers Blok en Dijsselbloem heeft geen nieuwe aanbieders opgeleverd. Lees verder. Zie ook het artikel ‘Hypotheken en wat echt belangrijk is‘ in WoonbootMagazine editie april 2016.

Woonbootbewoners tussen wal en schip

Kopers van woonboten kunnen vanaf 1 oktober voor hun hypotheek niet meer bij ING terecht. Een zeven maanden durende zoektocht naar een alternatief voor de stoppende marktleider heeft niets opgeleverd. Lees verder. Zie ook het artikel ‘Hypotheken en wat echt belangrijk is‘ in WoonbootMagazine editie april 2016.

Wethouder ziet woonboten Amstel liever verdwijnen

Wethouder Udo Kock die ook over het Amsterdamse water gaat, wil dat er een ‘blauwe loper’ ontstaat langs de Amstel. Om dit wandel- en fietspad langs de rivier mogelijk te maken wil hij dat er veel minder woonboten het zicht op de rivier ontnemen. Lees verder.

Eigenaren woonboten IJsselmuiden naar Raad van State voor vergunning

De eigenaren van drie woonboten langs het Ganzendiep in IJsselmuiden hebben de Raad van State ingeschakeld om alsnog een vergunning voor hun schepen af te dwingen. Lees verder.

Boltjalk “Smurf” zoekt nieuwe eigenaar

smurfSmurf is een boltjalk die al enige jaren bij de Museumwerf Vreeswijk ligt. Jaren geleden heeft de werf het schip geschonken gekregen met de bedoeling het te behouden en te restaureren. Helaas ontbreekt het de Museumwerf aan geld, ruimte en mankracht om dit in gang te zetten en nu dreigt de sloophamer. Daarom zijn Cisca en Johan,
namens de Museumwerf, op zoek naar een nieuwe
eigenaar voor dit bijzondere scheepje.
Meer info: cisca(at)museumwerf.nl of
Johan Sloots: johanmonique.sloots(at)gmail.com

Wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Dit wetsvoorstel regelt dat aan huurders van ligplaatsen een gelijkwaardige huurbescherming wordt toegekend als aan huurders van woningen op de wal. Lees hier de conceptregeling (pdf) en lees hier de toelichting op het ontwerp (pdf).

Gemeente Groningen, ruim die Diepenring nou eens op!

Elk jaar weer beklagen toeristen zich bij de gemeente Groningen over de kwaliteit van de woonboten in de Diepenring.
Lees verder

Na veel juridisch getouwtrek toch woonboot kwijt

Jim Gluvers is sinds 6 juli zijn hele hebben en houwen kwijt nadat de gemeente zijn woonschip aan de Overrijn liet wegslepen.
Lees verder

Woonbootbewoners Maastricht vrezen gedwongen vertrek

Verschillende bewoners van woonboten in het overlaatgebied in Maastricht vrezen dat ze moeten vertrekken van de gemeente
Lees verder

Deze woonboot vaar je na een scheiding gewoon uit elkaar

Met de woonboot van het project Prenuptial Housing kun je elkaar letterlijk loslaten en…ook weer samenvoegen.
Lees verder

Amsterdam start jacht op illegaal verhuurde woonboten

Woonbooteigenaren in Amsterdam zijn gewaarschuwd. Als zij zich niet aan de regels houden die gelden voor vakantieverhuur, riskeren ze een dwangsom van 50.000 euro. Lees verder

Bijzonder schip bij Museumwerf Vreeswijk

Dinsdag 5 juli j.l. arriveerde een bijzonder schip bij Museumwerf Vreeswijk. Het is het machine-brugschip van de roemruchte schipbrug tussen Vreeswijk en Vianen. Lees verder

‘Verplaats woonboten Amstel om beter zicht op water te krijgen’

Amsterdam wil woonboten langs de Amstel verplaatsen om voetgangers en fietsers meer zicht te geven op het water. Mogelijk zal de gemeente zelfs actief woonboten aankopen om ze weg te krijgen Lees verder

Alle woonschepen Noorderhaven nu aangesloten op riool

Het afgelopen jaar is op alle woonschepen in de Noorderhaven een voorziening aangebracht om afvalwater op de riolering te kunnen lozen. De meeste schepen kregen een vacuümsysteem aan boord. Sommige schepen kregen een mini-zuivering. Lees verder

Woonboten moeten weg voor nieuwe jachthaven

Terwijl aan de Bocholtse scheepswerf woonboten al decennialang vreedzaam liggen te dobberen zorgen de plannen om de passantenhaven uit te bouwen tot een jachthaven voor onzekerheid. Lees verder

Schoonheidsfout op aanslagbiljet heeft geen gevolgen voor aanslag precariobelasting

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in navolging van de rechtbank dat de gemeente X terecht een aanslag precariobelasting heeft opgelegd ter zake van zijn woonboot. Het ontbreken van het woord ‘precariobelasting’ op de aanslag brengt niet mee dat de vaststelling niet in de voorgeschreven vorm is verricht.Lees verder

De LAATSTE Woonboot magazine

Helaas! Gisteren ontvingen de abonnees en adverteerders van Woonboot magazine bij het nummer van april 2016 een brief van de redactie van Woonboot magazine en het bestuur van de uitgever, de Stichting Uitgeverij Woonboot Publicaties…Lees verder

Houten vrachtschip Nordlys weer helemaal hersteld

Door een aanvaring met een vissersboot ligt de Nordlys, het tweede schip van de Helderse rederij Fair-transport, noodgedwongen sinds december in de werf. Maandagochtend zoekt hij het ruime sop weer op: dan vaart het schip zes maanden door Europa. Lees verder

Wonen op een woonboot Maasmechelen als voorbeeld voor Vlaanderen

Op de Zuid-Willemsvaart worden over een lengte van 600 meter, ter hoogte van Eisden-dorp 15 plaatsen ontwikkeld voor permanent wonen op een woonboot. De bewoners zullen op dit adres hun vaste woonplaats hebben. Het gemeentebestuur sloot hierover een akkoord met nv De Scheepvaart in het kader van het pilootproject ‘Schoon Schip’. Lees verder

Meer ruimte voor wonen op het water in Groningen

De gemeente Groningen zoekt meer ruimte voor woonboten. De vloeivelden van de voormalige suikerfabriek en Meerstad zijn in beeld als mogelijke locaties.Lees verder

Woonarken moeten binnen 2 weken uit Ganzendiep bij Kampen zijn

Een eigenaar van een recreatieperceel aan het Ganzendiep wil dat de woonarken die zijn uitzicht belemmeren binnen twee weken verwijderd zijn. Donderdag diende een door hem tegen de gemeente Kampen ingediend kort geding in de rechtbank.Lees verder

Woonboot Sturm moet ook weer weg uit Kerkdriel

De woonboot die momenteel ligt afgemeerd aan de Steigerboom in Kerkdriel moet daar voor 1 mei weg. Het gaat om het drijvende huis van Helaire Sturm, dat tot juni vorig jaar in de jachthaven van Aalst lag.Lees verder

Blok verduidelijkt de juridische status van woonboten

Minister Blok voor Wonen verduidelijkt de juridische status van woonboten, drijvende hotels en andere drijvende bouwwerken waarmee niet (meer) gevaren wordt. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat de minister donderdag bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Woonschepencomité Groningen

Wat betreft de wetswijziging heeft het Woonschepencomité Groningen de voorlopige conclusies al even op een rij gezet.