WBM

2013-wbm32014-wbm1Wbm2012 3

Update januari 2018: Helaas, het is ons niet gelukt om een ‘doorstart’ te maken. Deze website blijft tot 26 maart 2018 in de lucht. Daarna wordt onze ‘hele bruidsschat’ overgedragen aan de LWO. Op de website van de LWO komen alle uitgaven van Woonboot Magazine in digitale vorm te staan en zijn daar gratis en voor een ieder te raadplegen.

In de 25 jaar van haar bestaan onderscheidde Woonboot Magazine zich van de gratis concurrentie door juist ook aandacht te besteden aan de minder leuke kanten van wonen op het water. Vandaag de dag lijkt een steeds kleiner wordend percentage bootbewoners zich nog bewust te zijn van de oorspronkelijke eigenheid van de woonvorm en de specifieke rechtspositie die daar het gevolg van is. Het wordt een te select groepje dat nog een magazine wil lezen dat ook aandacht besteedt aan roest, dieselstank, pek en veren. Jammer.

Klik hier voor het ‘roemrijke’ verleden van WoonbootMagazine.

Redactie:

Dave Schmalz, Martina Koster
Mail de redactie

Copyright © 2018
Stichting Uitgeverij Woonboot Publikaties. Zonder toestemming van de uitgever is overname van artikelen of illustraties niet toegestaan.